Vetëm me një të shtypur në dorë mund t’a ndaloni një problem shëndetësor!

Streesii është karakteristikë e pashmangshme e jetës. Askujt nuk i pëlqen dhe çdo njeri po të kishte mundësi, me prekjen e një butoni do ta ndalte menjëherë.

Hmm, por çfarë nëse ekziston një “buton” i tillë të cilin nuk e dimë? Nëse jeni ndër personat që besojnë në teknikën e mjekësisë alternative të quajtur akupuunktturë, atëherë ky artiikull mund të jetë i duhuri për ju.

Disa studime kanë treguar se akupunktura trajton një numër të lartë të problemeve shëndetësore, përfshirë marramendjet, dhimbjet, dhimbjet e kokës dhe stresin.

Ka një numër të madh të pikave të shtypjes përgjatë trupit që ndërlidhen me lirimin e streesiit. Vetëm aplikoni shtypjen, bëjuni masazh çdo pike, relaksojeni trupin dhe përsëriteni këtë nëse është e nevojshme.

Kjo është metoda standarde e rekomanduar nga ekspertët në UCLA Center për mjekësinë jug-perëndimore, shkollë mjekësore integruese që ka zhvilluar teknika duke u bazuar në praktikat e mjekësisë tradicionale kineze.

He Gu:

Gjejeni pikën më të lartë të muskulit kur gishti i madh dhe gishti tregues janë së bashku dhe bëni masazh për katër deri në pesë sekonda.

Kjo pikë e shtypjes përdoret për trajtimin e streesiit, dhimbbjevee të kokës, dhimbbjevee të dhëmbit dhe dhimbbjevee në qafë.