Tea po i bënë lamsh fansat e saj me postimet e fundit nga Dubai

Pas vëm.endjes së madhe në rrjet, su.l.m.eve e a.k.uzave, Tea aktualisht po shijon pu.shimet në Dubai. Ish-konk.urrentja e Për’pu.then është treguar shumë aktive në rrj.ete s.ociale duke p.ostuar f.oto e v.ideo nga pushimet, por im.azhi i fu.ndit i ka h.a.bitur nd.j.ekësit.

Shumë prej tyre kanë a.l.uduar se Tea është sht.atz.ënë, pasi në fo.ton e fundit shfaqet me ba.rkun e rru.mbu.llakosur.

“Je shta.t.zënë?”

“Po në mu.ajin e gjashtë”, përgjigjet Tea.

Ndërkohë, me një po.s.tim në In.st.astory, ku tregon të p.a.s.met, shkruan se uji i zm.adhon gjërat e prandaj b.a.rku i saj dukej i rrum.b.ullakosur.