Sa është e shëndetshme të konsumoni çaj me qumësht?

Shumica dëshiron të shtojë qumësht në çaj apo të pijë çajin dhe qumësht njërin pas tjetrit

Hulumtimi më i ri i shkencëtarëve ka treguar që nuk është kombinimi më i mirë nëse çaji pihet me qëllim të pengiimit të sëmunddjeeve kardiiovaskuulare.

Shtimi i qumështit të vluar të lopës në çaj zvogëlon veprimin e tij poziitiv, d.m.th. veprimin që e ka ai në relaksimin e enëve të gj akut.

Rezultatet e arritura kanë treguar që çaji i zi dukshëm përmirëson qarkullimin e gj akut në krahasim me ujin.

Është konstatuar edhe që me shtimin e qumështit të lopës në çaj dukshëm zvogëloheet veprimi pozitiv i çajit të zi në organizëm dhe në enë të gj akut.

Përse qumështi zvogëlonn aq shumë vepriimin e çajit në enët e gj akut?

Përgjigjja e kësaj pyetjeje qëndron në faktin që proteinat kazeiinë, të cilat gjenden në qumështin e lopës, lidhen për substtancaat e dobishme në çajin e zi dhe kështu penngojnëe të bëjnë funksionin e tij mbrojtës në enët e gj akut.

Këshillë

Në bazë të rezultateve të arritura të hulumtimeve të theksuara, imponoheen edhe konkluziioni edhe këshilla: për të shfrytëzuar në mënyrën më të mirë të mundshme veprimet pozitive të çajit të zi në lufttëe kunndër sëmunddjevee kardiiovaskuulare, kënaquni me çajin ashtu siç është – pa shtuar qumësht.

Nëse jeni vërtet adhurues i “çajeve me qumësht”, provoni që qumështin e lopës ta zëvendësoni me qumështin e sojës apo me qumështin e orizit dhe do ta bashkoni të shijshmen me të dobishmen.