Kjo është gruaja nga Prishtina që flet me pëllumbat…

Dashamirët e kafshëve dhe shpendëve janë kudo, madje në kohën e rrj.e.teve sociale, janë të bashkuar edhe në grupe të ndryshme ku flasin e disk.utojnë për kafshët, shpendët dhe mirëqenjen e tyre.

Kemi njohur djem e vajza që ushqejnë qentë e uritur nëpër rrugë, por jo edhe dikë që gjjthë ditën u jep bukë shpe.zëve të kryeqytetit.

Një zonjë në të 40-tat, e cila është e pa s.t.rehë, ani pse në kushte per.sonale të mj.e.rushme, kujdeset të gjej bukë dhe ti us.hqejë pëllumbat e Prishtinës.

Kjo grua që nuk pranon të flasë asnjë fjalë, njeh vetëm gjuhën e da.shurisë ndaj pëllumbave, me të cilët me.rret thuajse gjatë gjithë ditës.