Kjo 91 vjeçare shqiptare po i “bënë shtatëzëna” gratë!

Halime Krasniqi është një 91-vjeçare nga Drenica e Kosovës, e cila që në moshën 14 vjeç ka nisur “zanatin” e tr ashëguar nga nëna e saj që të “lërë shta tzënë” gr atë. E ëma e ka mësuar që 8 vjeçe, por ka nisur që ta praktikojë më vonë.

Tek nënë Halimja shkojnë shqiptarët nga të gjitha trojet shqiptare dhe jo vetëm, madje edhe të huajt. Madje veç së mundjes së k ancerit, e moshuara kuron çdo gjë tjetër prej 78-vitesh pa medi kamente farmaceutike.

Nuk ka bërë kurrë ab orte, përjashtohen rastet kur fë mija ka ndë rruar je të që pa lindur. Në kohën e luf tës ka ndihmuar shumë gra për të sj ellë në jetë fëm ijët. Fam iljarët e Halimes thonë se gr atë e moshave të ndr yshme vijnë që në orët e para të mëngjesit për të zënë radhë.

Nënë Halimja ishte e në një lidhje të drejtpërdrejtë me emisionin “Shqipëria Live” për të treguar eksperiencën e saj. Duke qenë se e kishte të pamundur të fliste vetë për shk ak të moshës, ishte një i afërm i saj që tregoi his torinë e 91-vjeçares.

Sipas tij, në momentin që ajo pr ek barkun e një gr uaja, ajo kupton nëse ka apo jo vezore. Madje ai shtoi se e moshuara ndihmon gr atë që të lindin djem. Ai shtoi se mjekë gji nekologë kanë dërguar gratë apo vajzat e tyre te nënë Halimja.

“Kur t’ua vendosë duart në bark, kur u bën fizi oterapi, ajo e di 100 për qind a ka apo jo vezore një grua. Shumë aparatura të sofistikuara nuk e zbulojnë këtë. Shumë gra dalin duke qarë, pasi nuk munden të bëjnë fë mijë. Është një te rapi shumë interesante dhe shumë e vlefshme. Ja rregullon mi trën, e pastron përmes disa medikam enteve (jo tamam il açe), janë disa hoje të bletëve që i avullon. Kjo përdor vetëm hojet e bletëve.

Na shqiptarët kemi dëshirë me pas vetëm djem, e kur kanë shumë vajza, ata duan djem. Nënë Halimja me dorën nga ana e djathtë bën të mundur një gjë të tillë. E 95 për qind lindin djem. Edhe mjek gjine kolog kanë sjellë gr atë dhe vajzat e tyre. I shp ëton edhe nga dë shtimet, nuk i lejon që të hu mbasë fë mijët.

I pyetur nëse ajo merr para për një gjë të tillë, ai tha se gjithçka e bën në mënyrë humanitare dhe njerëzit lënë para vetëm nëse duan ata.

“Si para lu ftës, pas lu ftës e ka në mënyrë humanitare. Por njerëzit sipas vullnetit lënë para, ajo nuk ka caktuar kurrë çmim. Ka shumë që nuk i lënë asgjë, nuk është se fiton shumë.Nuk mba jmë shënime se sa gra ka ndihmuar, por me qindra e mijëra i ka shëruar. Shumë gra i ka bërë nëna”, tha i afërmi i saj.