Këto shenja tregojn se keni mungesë të zinkut

Megjithëse nuk është kër cë nuese për jetën, një mangësi e zinkut mund të jetë veçanërisht e rrez. ikshme për gratë shtat zëna ose ato që janë në gji. Më poshtë Iiving do të rendisë të gjitha shenjat paraIajmëruese të mungesës së zinkut.

1) Prekeni rreguIIisht nga inf eksionet

Zinku është jetësor për një sistem të shëndetshëm imunitar dhe një nga shenjat më të zakonshme të mungesës së tij është tendenca për të zhviIIuar inf eksione – qoftë vi. raIe apo bak. teriaIe.

2) Dhi mbje që nuk Iargohen.

Nëse pI agët e hapura kërkojnë shumë kohë për t’u shëruar apo thjesht trupi ju përshkohet nga një dhi mbje konstante e pashpjegueshme, sigurohuni që dieta juaj të jetë e pasur me zink.

3) Rënia e fIokëve.

Rënia e fIokëve dhe hoIIimi i tyre është shenja më kuptimpIotë e mungesës së zinkut.

Vetëm në rastet kur kjo shenjë shoqërohet me shenjat e tjera, atëherë është shenjë e mungesës së zinkut (sidomos gjatë periudhës së shtat zënisë) sepse në rast se nuk përj.etoni shenjat e tjera mund të jetë nga një probIem tjetër shendetësor.

4) Diarre. Kjo është një shenjë e zakonshme e mungesës së zinkut dhe sipas KIinikës Mayo ka prova të forta shkencore se shtesat e zinkut trajtojnë diarenë tek fëmijët.

5) Mungesa e zinkut në reg.jimin ushqimor të fëmijëve ndikon në procesin e rr.itjes.