Këto dhimbje koke japin sinjalin se keni ndonjë problem shëndetësor!

Në shumë raste, dh imbjet e kokës rrëfejnë mesazhe të fshehura të organizmit. Ato mund të paralajmërojnë edhe praninë e një sëmundjeje serioze, thonë ekspertët.

Mjekët shpjegojnë se dh imbja e kokës mund të jetë simptomë e një çrregullimi organik por edhe shenjë e një problemi më të komplikuar.

Dy Llojet E Dh imbjeve Të Kokës

Ekspertët shpjegojnë se njerëzit mund të vuajnë nga një ose dy lloje të dhim vjeve të kokës. Bëhet fjalë për dh imbjet si pasojë e tensionit të gj akut në të dyja rastet, i ulët apo i lartë, ose ato si pasojë e enjtjes së enëve të gj akut përreth kokës. Ndonjëherë, këto dh imbje tregojnë se një aspekt i përditshmërisë suaj po shkakton stres ose lëndim të organizmit. Ushqyerja e pamjaftueshme, dehidratimi, pozicionimi i keq i trupit dhe lodhja e syve janë disa prej shkaktarëve të dh imbjeve të kokës. Ekspertët thonë se nëse njeriu përballet me dhi mbje të shpeshta të kokës duhet të frenohet nga dëshira për të marrë ilaç dhe të hetojë arsyet e dhi mbjeve. Studentët për shembull përballen shpesh me dh imbje të vazhdueshme të kokës sepse nuk janë të rregullt me ushqimin.

Migrena Është Një Dh imbje E Ndryshme

Dhi mbjet e migrenës ndryshojnë nga dh imbjet e zakonshme të kokës. Njerëzit që vuajnë nga migrena shprehen se ndihen sikur kanë një çekan në kokë që go det në mënyrë të përsëritur. Dh imbjet e migrenës zakonisht janë në një anë të kokës dhe shoqërohen me të përziera.

Si Të Dalloni Nëse Vu ani Nga Mig rena

Shenjat paralajmëruese të migrenës janë të shumëta dhe zakonisht përfshijnë:

Tu rbullim të shikimit,

Vështirësi në artikulim,

Aromë të paqenë portokallesh,

Ko nfuzion,

Të përziera,

Mungesë oreksi,

Ndjeshmëri e lartë ndaj dritës së fortë dhe zhurmave.

Nxitësit e dhi mbjeve të migrenës nga ana tjetër ndryshojnë në varësi të individit, por më të përhapurat janë:

Ushqime të caktuara,

Aroma të forta,

De presioni, an kthi dhe probleme me humorin,

Shmangia e marrjes së il açeve në kohë,

Niveli i ulët i sheqerit në gj ak,

Ndryshimet e papritura të motit,

Dritat e forta,

Ndryshimet hormonale.

Nëse përjetoni 3 ose 4 dh imbje koke në javë dhe merrni doza të larta il açesh kundër dh imbjes, duhet të shkoni tek mjeku sa më parë.