Ja se çka duhet ndërroni më shpesh në banjo

Edhe pse kuzhina apo salloni i ndenjes janë zonat ku kalojmë pjesën më të madhe të kohës, ekziston edhe një tjetër ambient në shtëpi ku kalojmë ca orë të mira.Po flasim për b.anjën, një ambient i cili duhet mirëmbajtur gjithmonë pasi mund të kthehet në një çerdhe mik.robesh e bak.teresh.

Në morinë e objekteve dhe pajisjeve hidrosa.nitare, të cilat nuk mund t’i nd.ërrojmë sipas q.ejfit, ekzistojnë disa ak.sesorë që duhen ndë.rruar vazhdimisht pasi mund të bëhen burim inf.eks.ionesh dhe të na dë.mt.ojnë shën.detin. Ja cilët janë ata:

1.Peshqiri:

Peshqiri konsiderohet si shtëpia e qel.izave të vd.ek.ura të lëkurës dhe nëj dnër objektet ku jetojnë dhe sh.umohen më shumë bak.tere se akund tjetër. Duke qenë se peshqiri bie në kon.takt me z.ona të ndryshme të tr.upit si fytyra, z.ona gje.n.itale dhe ajo a.na.le, ai mbledh të gjitha këto bak.t.ere dhe krijon mundësinë e inf.ek.sioneve pas përdorimeve të shumta.

2.Furça e dhëmbëve:

Goja përmban shumë mik.ro.organi.zma që transf.erohen tek furça gjatë përdorimit. Kur furçat ndodhen pranë njëra-tjetrës bak.teret mund të ngjiten tek to dhe të sjellin rr.ezikun e shpërnd.arjes. Shpël.arja e furçës nën ujin e rubinetit nuk i eli.minon të gjitha këto bak.tere të cilat mund të jetojnë tek furça për muaj të tërë. Furça duhet ndë.rruar çdo 6 muaj.

3.Shtronja e ba.njos (rrugicat):

Rrugicat e b.anjos mbledhin një pafundësi mik.robesh e bak.teresh, pa harruar që kur janë të lagura për disa orë i sh.umojnë ato. Prandaj ndë.rrojini sa më shpesh dhe lërini të ajrosen.

4.Perdja e d.ushit:

Shumë prej jush mendojnë se perdja e d.ushit nuk ka nevojë për pas.trim pasi la.get sa herë që bëni d.ush. Kjo është e g.abuar pasi pedja zë m.yk më shpejt nga ç’e mendoni dhe krijon hab.itat rritjeje për shumë bak.tere. Lajeni perden e d.ushit me uth.ull molle dhe lëng limoni dhe nxi.rreni vazhdimisht në diell. P.erdja e du.shit duhet ndë.rruar dy herë në vit.