Ja se ça po hanë Shqiptarët. Ky eksperimenti me bukën po shfaq dëshmi të frikshme!

Buka është ajo që konsumojmë çdo ditë, por mesa duket jemi të ma sh tru ar dhe të pa sig urt e ku i dihet se si po na ndi kon në shëndet.

Top Chan nel kryen eksperiment me bukën e zezë dhe atë integrale. E futur në ujë për 60 minuta ajo lëshon ngjyrë, çka do të thotë se gjatë përgatitjes është përdorur ngjyrues ushqimor.

Këtë rezultat e konfirmon edhe eksperti i ushqimit Abdyl Sinani. “Buka nuk duhet të lëshojë ngjyrë. Kjo tregon se ata marri miellin e bardhë dhe i hedhin ngjyrues”, shprehet Abdyl Sinani, që thekson se ka edhe ngjyrues që dëm toj në r e nd ë shëndetin e njeriut, deri në kan c er.