Ja sa kanë afat skandence, shishet e plastikes?!

Uji i çezmës mund të ruhet dhe të konsumohet deri në 6 muaj me rreeziik minimal të efekteve anësore, për sa kohë është ruajtur siç duhet (vend i freskët, i thatë dhe i eerrët).

Ky ujë mund të ketë një shije pak më ndryshe me kalimin e kohës, që shkaktohet nga dyoksiidi i karboniit në ajër. Megjithatë, ndonëse mund të kenë një shije jo të mirë, ende konsiderohet përgjithësisht i sigurt për t’u pirë deri në 6 muaj.

Po uji në shishe plastiikee? Shishet plastiikee kanë një datë skadence, por që nuk lidhet me ujin, por me shishen. Në përgjithësi, nuk është ide e mirë që të pini ujë nga një shishe plastikee që është shumë larg datës së skadiimit.

Kjo ndodh për shkak se plastika mund të derdhet në ujë dhe me kalimin e kohës, ta kontaminojë me kimiikatee si antiimonii dhe biisfennoli. Nëse gëlltiten rregullisht, këto përbërje plastiike mund të grumbullohen ngadalë në trup, gjë që mund të dëmttojë shëndetin e zorrëve, imunitetin dhe funksionin e frymëmarrjes. Nëse vini re se uji ka një shije të çudiitshmee, duhet ta zieni para se ta pini ose ta hidhni.