Doni t’a vërtetoni nëse ai ju do? Ja mënyra…

Drejtimi i shikimit të parë të një të huaji në ne mund të zb.ulojë shumë për qëllimet e tij reale. Dhe i duhet t.rurit tonë shumë pak për t’i des.hifruar ato.

Do të jetë një his.tori se.rioze apo teka e një vere? Për ta zbuluar, shikoni sytë e tyre: nëse ata zbresin në fytyrën tuaj menjëherë, do të ketë vend për pak romancë; nëse ato “bien” në pjesën tjetër të trupit do të jetë – të paktën në fillim – të.rh.eqje e pastër fizike.

SHIKIMI NUK G.ENJEN.

Të themi se është një kërkim shkencor nga Universitetet e Çikagos dhe Gjenevës botuar në Shkencat Psi.kol.ogjike. “Zb.ulimi i ujit të nxehtë”, disa mund të ku.ndërs.htojnë. Por këtu nuk po flasim për shikime të gjata dhe elokuente në tr.upin e partnerit po.tencial, por për një proces automatik dhe të pavullnetshëm të vëmendjes, një lëvizje shumë e shpejtë e syve që është shprehja e një gj.y.kimi të trurit. Dhe kjo funksionon si nëse jemi të përfshirë drejtpërdrejt, ashtu edhe kur duhet të marrim një ide të ndj.enjës që lidh një çift që po vëzhgojmë.

Pas.qyra e tr.urit.

Studimet e mëparshme kishin treguar se dashuria dhe dëshira se.k.s.uale akt.ivizojnë rrjete të ndryshme të rajoneve të tr.urit. Tani ekipi i drejtuar nga Stephanie Cacioppo, drejtor i Laboratorit Ne.uroimaging në Universitetin e Çikagos, donte të ver.ifikonte nëse këto ndryshime ishin gjithashtu të dukshme direkt nga lëvizjet e syve.

Një grupi studentësh u kërkua të shikonin dy seri fotografish bardh e zi: e para tregonte disa çifte të rinjsh të panjohur në qëndrime romantike ose ndryshe i.n.time (por pa n.ud.o); në të dytën, shk.repje djemsh ose vajzash veçanërisht të.rhe.qëse që vështrojnë fort lentet.

Zbulimi i lëvizjeve.

Studiuesit gjurmuan lëvizjet e syve të vullnetarëve: kur fotografia ngjallte dashuri, shikimi kishte tendencë të fiksohej në fytyrë; ndërsa përpara të shtënave që ngjallnin dëshirë se.k.s.uale, sytë lëviznin shpejt nga fytyra e protagonistëve në pjesën tjetër të trupit. Efekti u vu re me burra dhe gra, pavarësisht nga lloji i fotografisë (çift ose beqar) dhe pavarësisht nga lloji i emo.cioneve të pro.v.okuara: .dëshmi se truri merr të njëjtën sasi kohe – rreth gjysma e sekondës – për të marrë një ide të llojit të ndjenjës në rr.ezik.

Shkencëtarët tani shpresojnë të iden.tifikojnë një pa.radigmë të përsëritur të lëvizjes së syve ose për ndjesinë, dashurinë në shikim të parë ose dëshirën se.k.s.uale. Por mbase më mirë preferojmë ta zbulojmë vetë, shkoni ashtu si shkon.