Burrri shkon t’a lus gruan e tij të kthehet pasi e la vetëm për një tjetër

Flamur Mema është 43 vjeç nga Maminasi. Ai i është drejtuar sot emisionit “Me zem ër të Hapur” në News24, pasi ka kon fI ikte me bashkëshorten e tij e cila është la rguar nga shtëpia dhe sipas tij jeton me të da;shu rin.

Çifti ka 18 vjet martesë por ko nfI iktet kanë nisur katër vjet më parë, kur Flamuri ku;ptoi që ajo fIi ste në rrj etet sociale me dikë tje;tër.

Flamuri dhe bashkëshortja e tij Marjeta kanë dy f ëmijë.

Flamuri ka dashur ta faIë atë disa herë edhe pse e ak;u z on për tr.adh ti bashkës hortore, por ajo nuk ka pranuar të rikthehet me të.

Flamuri së bashku me bashkëshorten kanë një biznes të përbashkët por siç shpjegon ai tashmë ajo e ka dë;bu ar.

Flamurin nga puna dhe veç kësaj situate ajo ka m arrë me vete edhe letrat e shtëpisë të cilën Flamuri e ka trashëg uar nga i ati.

Por Flamuri veç rrë;fi mit të ngjarje ka kë rkuar edhe rikthimin e gruas në shtëpi pasi për hir të fë mijëve ai do ta fa Ië.