A e dini se pse gratë kanë nevojë për një burrë të pabesë? Ja pëgjigja…

Pavarësisht se sa vr.azhdë tingëllon, ka disa fakte të dobishme që përmirësojnë jetën e çdo gruaje.

Ndjenjat e ze.mër.imit, zhgë.njimit dhe tra.dht.isë janë fazat e para të veprimit të çdo gruaje pasi mëson se burri i saj është i pab.esë dhe se ai i kushton kohën e tij të lirë një gruaje tjetër.

Mirëpo, shkencëtarët nga një universitet britanik dolën me të dhëna krejtësisht të papritura pas hulumtimit të gjerë dhe ek.zami.nimit të grave.

Studiuesit kanë kërkuar një përgjigje për pasojat afatgjata të tra.dhti.së te një grua e ma.shtruar dhe e br.ak.tisur.

Pas një studimi me 5.705 të an.ketuar nga 96 vende, ata zbuluan se pasojat afatgjata ishin në të vërtetë pozitive, transmeton Telegrafi.

Pas një periudhe fillestare tr.isht.imi dhe ndjenjash tra.dht.ie, një grua del nga kjo përvojë me intel.igjencë më të madhe dashurore që i lejon asaj të njohë menjëherë vlerat negative në partnerët e ardhshëm.

Në planin afatgjatë, një grua e t.radh.tuar është fi.timtare, vlerëson autori i hulumtimit, Craig Morris.

Pas p.abesisë, shumica e grave bëhen më të sigurta në vetvete, dinë se çfarë kërkojnë, pr.ishin më shpejtë një marrë.dhë.nie që nuk i kënaq dhe menjëherë njohin një ku.rorësh.kelës potencial.

Në përgjithësi, gratë bëhen më të forta ps.ikolog.jikisht në të gjitha fushat dhe marrin më lehtë vendime që janë të mira për to.